Privacy statement

Oogplein BV spant zich optimaal in om er voor te zorgen dat er op zodanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy zo veel mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. Door middel van het gebruik van de contactformulieren is het mogelijk om informatie op te vragen en u aan te melden voor de nieuwsbrief. Hiervoor wordt u verzocht uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres aan ons door te geven.
Bij bestellingen in de webwinkel wordt u verzocht uw naam, adres, en e-mailadres door te geven.
Oogplein BV legt deze gegevens vast in haar database. Oogplein verzamelt en beheert deze gegevens om:

• U de gewenste bestellingen toe te kunnen sturen
• u de gewenste informatie toe te kunnen zenden
• u in de toekomst op de hoogte te kunnen houden van nieuwe informatie, dienstverlening en producten.

Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij Oogplein BV daartoe op grond van de wet verplicht is. Uw gegevens zullen worden bewaard totdat u zich bij ons afmeldt.

Oogplein BV verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers over het bezoek en gebruik van deze website. Dit betreft informatie zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Oogplein BV gebruikt deze informatie om haar dienstverlening verder te optimaliseren en website te verbeteren. Zoals eerder aangegeven, Oogplein BV houdt geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam, e-mail adres of dergelijke), tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.

Deze privacy statement is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen tengevolge van wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering. Controleert u daarom deze webpagina van tijd tot tijd of er veranderingen zijn opgetreden.

Als u vragen heeft over dit privacy statement, neemt u dan contact met ons op via deze website of telefonisch op het nummer onderaan deze pagina.

Neem contact met ons op