Het bindvlies

Aan de voorzijde van het oog wordt het oogwit bekleed met bindvlies (de conjunctiva). Het vormt de verbinding tussen het oog en de oogleden (zie Figuur 6). Het bindvlies ligt op het oogwit (Figuur 6-1), loopt door in de omslagplooi (Figuur 6-2) om vervolgens de binnenzijde van de oogleden te bekleden (Figuur 6-3).

Het slijmvlies is vrijwel doorzichtig en alleen de vaatjes van deze structuur zijn met het blote oog te zien.
Als de conjunctiva ontstoken raakt, bijvoorbeeld bij een allergie of bij een virusinfectie, dan zwellen de vaatjes van het bindvlies op en ontstaat een bloeddoorlopen oog (zie Figuur 7).

Figuur 7. De conjunctiva is vrijwel doorzichtig. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de bloedvaten van de conjunctiva echter uitzetten: bij een allergie, een ontsteking (conjunctivitis) of het te lang dragen van contactlenzen.

Figuur 7. De conjunctiva is vrijwel doorzichtig. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de bloedvaten van de conjunctiva echter uitzetten: bij een allergie, een ontsteking (conjunctivitis) of het te lang dragen van contactlenzen.

Figuur 6. De conjuctiva of het bindvlies bestaat uit drie in elkaar overlopende onderdelen. 1. de bulbaire conjunctiva die vast zit op de plaats waar de sclera overgaat in de cornea (de limbus). 2. de omslagplooi (de fornix). 3. de tarsale conjunctiva die de binnenzijde van de oogleden bekleedt.

Figuur 6. De conjuctiva of het bindvlies bestaat uit drie in elkaar overlopende onderdelen. 1. de bulbaire conjunctiva die vast zit op de plaats waar de sclera overgaat in de cornea (de limbus). 2. de omslagplooi (de fornix). 3. de tarsale conjunctiva die de binnenzijde van de oogleden bekleedt.
Lees verder over het netvlies


Het oog