De lens

Achter de iris bevindt zich de lens van het oog (zie Figuur 4). De lens zorgt dat het beeld scherp op het netvlies wordt geprojecteerd. De lens kan zich boller en vlakker maken (accommoderen). Om voorwerpen die zich dichtbij het oog bevinden scherp af te beelden wordt de lens boller, voor voorwerpen ver weg maakt de lens zich vlakker.
Als met het ouder worden de lens stijver wordt, gaat het accommoderen steeds moeilijker. Op een gegeven moment kan de lens zich niet meer voldoende bol maken om voorwerpen dichtbij scherp in beeld te brengen. Als dat gebeurt, wordt een leesbril noodzakelijk. Oudziendheid noemt men dat.
de lens van het oog

Figuur 4. De lens bevindt zich achter de iris in het voorste gedeelte van het oog (het voorsegment). Als de lens troebel wordt, wordt dit staar of cataract genoemd.


Lees verder over het oogwit

Het oog