De oogzenuw

De verzameling zenuwvezels die het elektrisch signaal van de zintuigcellen naar de hersenen versturen vormen samen de oogzenuw. Wanneer je in het oog kijkt, kun je het begin van de oogzenuw goed zien (zie Figuur 10). Dit gedeelte noemt men de papil. Omdat er geen zintuigcellen op de papil zitten, kun je er niet mee kijken; daarom wordt de papil ook wel de blinde vlek genoemd.

Figuur 10. Overzicht van de oogzenuw (papil); de centrale uitholling in de papil heet de excavatie. De bloedvaten die het netvlies van zuurstof en andere voedingstoffen voorzien komen uit de papil.

 
Lees verder over visuele hulpmiddelen voor slechtzienden